Vizyon & Misyon

 

VİZYONUMUZ

                Ülkemizde tarla bitkileri, bahçe bitkileri , yem bitkileri  ve hayvancılık alanında dünyadaki en yeni bilgiyi kullanarak ,bütünleşmiş bir sistem içerisinde , sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak . Üye üreticilerimiz ile birlikte ekonomik yönden en yüksek kazanımı sağlayacak tarımsal uygulamalara önderlik etmektir.

               

MİSYONUMUZ

               Ülkemiz tarımı için önemli  yeniliklerin entegrasyonunu sağlayan ,üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerde, kalite, çevreye ve doğaya saygılı  sürdürülebilir tarım anlayışını ön planda tutan, ülkemizin  önder tarım kuruluşu olmaktır.