Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği

       Önder çiftçi projesi 1987 yılında Türk-Alman hükümetleri arasında yapılan teknik işbirliği antlaşmasına dayanarak, 27 Aralık 1986 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Önder Çiftçi Projesi pilot bölge seçilen Tekirdağ da çalışmaya başlamıştır. Türkiye’nin en büyük sorunu olan tarım kesiminde varolan olumsuz koşulların aşılabilmesi için bir deneme sistem, bilginin danışman aracılığı ile çiftçiye aktarılmasını ve aktarılan bilginin çiftçi koşullarında en kolay biçimde hayata geçirilmesini amaçlıyor. Üye çiftçilerde meydana gelmesi amaçlanan bazı beklentiler vardı; çiftçilerin işini severek yapması, bilgiye değer verilmesi, yenilikçi ve katılımcı olmak, sorumluluk alma isteğinin uyanması ve sorumluluk almak, ortak çalışma anlayışını benimsemek ve işletmelerinde söz sahibi olmaları bu beklentilerden bazılarıydı.

      Bu amaç doğrultusunda kurulan Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği kendi inisiyatifi ile kurdukları  üyelerine istihdam ettikleri tarım danışmanı vasıtasıyla tarımsal danışmanlık hizmeti veren bir örgüttür.Tekirdağ’ın farklı bölgelerinde yaklaşık 39 köyde üyesi bulunmaktadır.Şu an ki üye çiftçi sayısı 258 kişi olup. Üyelerin toplam arazi miktarı 160.000 dekardır.İşletme büyüklükleri 100 da ile 4000 da arasındadır. Üye çiftçiler arazi büyüklüklerine göre 4 sınıfa ayrılmış ve aidat ödemeleri de arazi büyüklüklerine göre tespit edilmektedir. Danışman vasıtası ile bir üretim sezonu boyunca periyodik üye ziyaretleri ile üye çiftçilerin üretimlerinde karşılaştıkları sorunları ele alarak problemlerin çözülmesinde  her türlü teknik konuda bilgilendirme ve yeniliklerin çiftçilere iletilmesi konularında faaliyet göstermektedir.Her sene danışman gözetiminde farklı ürün ve yenilikler(ilaç,gübre,tohum vb.) ile ilgili deneme ve demastrasyonlar kurulmaktadır. Bu denemelerin sonuçları çiftçilere aktarılarak teknik olarak bilgilendirilmesi sağlanır. Birçok teknik ve güncel  konu üzerine de seminerler ve toplantılar düzenleyerek çiftçilerin bilgilendirilmesi  amaçlanmaktadır.

Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği’nin Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı   - Nezih Yarapsanlı

Yönetim Kurulu Üyesi       -  Özden Karaevli

Yönetim Kurulu Üyesi       - Mehmet Aykut

Yönetim Kurulu Üyesi        - Umur İnanç   

Yönetim Kurulu Üyesi       - Hakan Üstün