Tarihçemiz

 

                                      ÖÇP’NİN KURULUŞU VE TAHRİHSEL GELİŞİMİ

    Önder Çiftçi Projesi, Türk-Alman hükümetleri arasında (T.Z.O.B. ve DLG) yapılan teknik iş birliği antlaşmasında dayanarak 27 Aralık 1986 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Önder Çiftçi Projesi pilot bölge seçilen Tekirdağ’da 1987 yılında ilk çalışmalarına başlamıştır.

Güneş Gazetesi 23.03.1987

            Tarımsal yayım ilkesini benimseyerek yola çıkmıştır. Uygulandığı tarımsal yayım modelini başarısını ispat etmek ve ülke çapında yaygınlaştırması hedef seçmiştir. 1988 yılında Tekirdağ’da bu sistemin parçası olacak gönüllü çiftçiler ile iki Alman uzman ve bir danışman ile sistemi aktif hale getirmiştir.

Projektvorstandssitzung87

    Bu sistemin kurulmasındaki gerekçe, ülkemizin tarım gücünün yeterince değerlendirilmesinden kaynaklanan ürün, verim ve en önemli faktör gelir kayıplarını azaltabilmek, ekonomik ve sosyal olumsuzlukları gidermektir.

   Amacımız; ilerleyen teknolojiye ve bilgiye çiftçimizin ayak uydurmasını sağlamak, dünya çiftçisiyle rekabet edebilecek, mesleğinde sorumluluk karar alan ve uygulayan çiftçiler yaratmak.

   Peki bunu nasıl yapacaktık? Bilginin bir danışman aracılığı ile üye çiftçilere aktarılıp, bu bilgilerin çiftçi koşullarında en kolay biçimde hayata geçirildiğini kontrol edip, gözlemleyerek. Tabi burada en büyük rolü sistemin yıldızı olan danışman üstleniyor.

   1989, 1990, 1991 yıllarında diğer ilçelerde de (Malkara, Hayrabolu, Çorlu) çalışma gruplarının kurulmasıyla, yenilikçi ve bilgiye ihtiyacı olan  üye çiftçilerin katılımlarıyla sistem gittikçe gelişmeye ve büyümeye başlıyor. Ve Önder Çiftçi Danışmalık dernekleri ortaya çıkıyor.

Resim 011

                                   ÖNDER ÇİFTÇİ DANIŞMANLIK DERNEKLERİ  

   1992 yılında grupları dernek sistemi haline getirilmiştir. Dernek Önder Çiftçi Projesinde aldığı misyonu danışmanlar vasıtasıyla en iyi biçimde yerine getirmektedir. Peki derneklerde görevli danışman ne işler yapar?

   Danışmanın görevi sistemin yıldızı olmaktadır. Bilginin çiftçiye doğru aktarılıp çiftçi koşullarında en kolay biçimde uygulanmasını sağlar. Çiftçinin sorununu tespit edip, çözüm bulmasında yardımcı olur. Yeni tarımsal tekniklerini takip edip çiftçiye yol gösterir. Demonstrasyonlar, denemeler kurarak doğru tohumluk seçimi sağlar, bitkide doğru ilaç, doğru gübre kullanımını teşvik eder. Doğru toprak işleme metotlarını çiftçiye aktarır. Seminerler vasıtasıyla dünyadaki tarımsal yenilik ve gelişmelerden çiftçiye haberdar eder. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek için Yurtiçi ve Yurtdışı teknik geziler düzenleyerek çiftçinin vizyonun gelişmesine diğer çiftçilerle fikir alışverişi sağlanmasına katkıda bulunur.

DCP_0617A

   Tekirdağ’da doğan Önder Çiftçi güneşinin ışınları Trakya’nın dışında diğer illere de yayılmaya başlıyor. Şanlıurfa, Polatlı, Silivri,Konya ,Aksaray ve Lüleburgaz da dernekler kuruluyor. Böylece tarımda yeni sistemler hayata geçiriliyor. Hem tarımsal üretimde artışlar sağlanıyor hem de üretici olan çiftçinin sosyal ve ekonomik gelişimi hızlanıyor.