S.S.Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi

             S.S. Önder Çiftçi Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi, Tekirdağ Önder Çiftçi Projesi bünyesinde olan dernek üyelerine girdi teminini ve elde edilen ürün satışını sağlamak için  1995 tarihinde kurulmuştur.

 

            Aktif olarak faaliyete geçmesi  2001 tarihinde Tekirdağ merkez ilçesinde olmuştur. Bu tarihten itibaren özellikle sözleşmeli üretim modelinde alternatif ürün olarak kanola üretimini ve pazarlamasını  tüm Trakya bölgesinde S.S. Önder Çiftçi Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi ile sağlanmıştır. Kanola ürünün yanında kooperatif ortaklarının ihtiyacı olan tohum, ilaç ve ürettikleri diğer ürünlerin pazarlanmasında ortaklarına yardımcı olmaktadır.