Önder Çiftçi Projesi

     Önder Çiftçi Projesinin temel amacı tarımsal yayım modelinin ülke çapında yaygınlaştırılmasını sağlayarak, Türk tarım kesimine gereksinim duyulan her türlü bilgiyi, üretici koşullarına ve arzusuna uygun olarak, demokratik bir ortamda, gönüllü aktif katılımın sağlandığı, gönüllü sorumluluğun benimsendiği, kendi kendine yardım ilkesine dayanarak gerek iç, gerek dış tarım ürünleri pazarına göre karşılamak ve Türk tarım kesiminde, dünya pazarlarında rekabet edebilecek bilinçli üreticilerin sayısını hızla arttırmaktır.

     Sistem çiftçilerin sosyal ve ekonomik hayatını gelişmesini sağlayarak, sürdürülebilir tarım anlayışı içerisinde çiftçilerimizin, ayakta kalarak üretimlerini yapmalarına olanak sağlar.

     Ülkemiz tarım potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Önemli nokta; Çevreci bir anlayışla topraklarımıza sahip çıkarak, bilgiyi kullanarak, verimlilik ilkesi ışığında bir tarımsal üretim yapabilmektir. Tarımsal ürün planlaması, pazarlama ve tabi ki tüm dünyanın yaptığı mantıklı tarımsal desteklemeler vazgeçilmez koşullardır. En önemli noktalardan birisi de ülkemizde köylülükten çiftçiliğe geçiş ve üretimin örgütlü bir şekilde yapılmasıdır. Tarımsal eğitimi almış kendi sorunlarına sahip çıkan bilgiye değer veren bir çiftçi kitlesi yaratmak  zorundayız. Verimlilik ilkesi ışığında çalışabilen tarımsal işletmeler yeni dünya düzeninde, dünya ile rekabet edebilecektir.

     Önder Çiftçi Projesi ülkemizde bu hedeflerine doğru yürüyen çiftçileriyle birlikte, yenilikçi ve değişimci bir anlayışla çalışmalarına sonsuza kadar azimle devam edecektir.