Kanolda Fungusit Performansı

 

YAĞLIK KANOLA BİTKİSİNDE ÜLKEMİZDEKİ BAZI ÖNEMLİ FUNGAL

HASTALIKLAR ve BU HASTALIKLAR İÇİN KULLANILAN BAZI FUNGUSİT

İLAÇLARIN PERFORMANSI

Temmuz / 2010

Yağlık Kanola Bitkisinde Bölgemizdeki Önemli Hastalıklar
          Kanola bitkisinde hastalıklardan meydana gelen %10-%50 arasında verim kayıpları oluşabilir. Doğru fungusitin seçimi bu hastalıkları büyük oranda azaltır. Özellikle kanolanın yoğun olarak ekildiği Almanya ,Fransa gibi kliması bize benzer özellikler gösteren Avrupa
ülkelerinde ekili alanların %95’inde büyümenin erken dönemlerinden itibaren, programlı bir fungusit ilaçlaması yapılmaktadır. Özellikle kanola bitkisi bir çok hastalık ve zararlı barındırmasına rağmen, bizim ülkemizde yoğun bir ekim alanı olmadığı için az sayıda hastalık ve zararlı görülmektedir. Bu hastalıklardan bizim ülkemizdeki en fazla görülen Phoma lingam , Sclerotinia sclerotiorum ve Pyrenopeziza brassicae üzerinde durulacaktır.
 
          Sclerotinia sclerotiorum
Kanola bitkisinin kök çürüklüğüne sebep olan mantar Sclerotinia sclerotiorum kaynaklanır . Toprakta küçük siyah şekliyle 10 yıldan fazla yaşayabilir. Toprak yüzeyindeki 1-10 mm derinliğinde bulunarak bahar ayında soluk sarı tabak şeklindeki apothecia adı verilen
meyvesini üretmek için uygun şartlarda çimlenir. Apothecia genellikle toprak sıcaklığı 10 °C ve nemli olduğu zaman, Mart ayından itibaren görülebilir. Hava yoluyla bulaşan sporlar (ascospores) havaya apothecia tarafından boşaltılır, yapraklar ve diğer bitki yüzeylerine bulaşır.
Yapraklar enfeksiyon sürecinin önemli bir bölümünü oluşturur. Erken enfeksiyon belirtileri soluk yapraklar ve gövde üzerinde kahverengi küçük lekeler şeklinde birkaç günde görülebilir. Özellikle sclerotinia sclerotiorum siyah renkte kök içinde kök boşluğunda ve gövde boşluğunda
üretilebilir. Böyle bir durumda hastalık etmeni hasat esnasında bir alandan başka bir alana
taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu hastalık zor bir hastalık olup mücadelede karar verme
aşamasında 2 önemli faktör rol oynamaktadır.