Sözleşmeli Kanola Üretimi...

Sözleşmeli kanola üretimi gittikçe artıyor.

                    Önder çiftçi projesi ülkemizde kanola da önderlik yapmaya devam ediyor.Her sene yaklaşık  3,5 milyar dolar para harcadığımız ham yağ ithalatı, ülkemizde ciddi bir yağlı tohum üretimi eksikliği bulunduğunu göstermektedir. Geçtiğimiz sene 950 bin tonu bitkisel,530 bin tonu margarin olmak üzere toplam 1 milyon 480 bin ton yağ tüketilmiştir. Bu oranın sadece 620 bin tonu yerli üretim olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Önder Çiftçi Projesi önderliğinde her geçen yıl üretimi artmakta olan kanola üretimi önemli yere sahiptir. Kanola üretimine 1991 yılında küçük denemeler halinde başlanmış 1997-1998 üretim yılında 278 da alanda üretim yapılmış ve 58.9 ton üretim gerçekleştirilerek ilk adım atılmıştır. Başta Trakya Bölgesin’ de olmak üzere diğer bölgelerde de üretim artmaktadır. Üretim alanlarının artmasında ürün fiyatlarının dalgalı olması da önemli yere sahiptir. Yıllara göre ülkemizdeki kanola üretimini aşağıdaki tabloda inceleyebiliriz.

 

Yıl Ürün adı Ekilen alan(dekar) Hasat edilen alan(dekar) Üretim(ton) Verim(kg/da)
2007 Kolza (Kanola) 106.830 104.036 28.727 276
2008 Kanola 281.000 278.784 83.965 301
2009 Kanola 327.767 327.091 113.886 348
2010 Kanola 312.496 312.322 106.450 341
2011 Kanola 268.298 268.298 91.239 340
2012 Kanola 295.421 295.421 110.000 372


               Ülkemizde de kanola üretimi ciddi şekilde desteklenmektedir.Çiftçilerin üretim modellerine uygun münavebe şekli ve doğru teknik bilgi ile üretimin arttırılması gerekmektedir.Diğer yağlı tohumların aksine şu anda kanolanın desteği 0,40 TL/Kg ‘dır.Ayrıca 23 Eylül 2011 tarihinde EPDK’ nın almış olduğu karar ile piyasada kullanılan motorin türlerinin içersine 2014 yılından min. %1 ile başlamak üzere yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş bio dizel karıştırılması gerekecektir. Bu da yurt içinde kanola, aspir v.b gibi yağlı tohumların üretimini olumlu şekilde etkileyecektir.

 

 

 

 

Resmî Gazete

Sayı : 28067

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(AKARYAKIT SERİ NO: 22)

MADDE 1  7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:15)"nin 2 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra teselsül ettirilmiştir:

“(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen motorin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin:

1/1/2014 tarihi itibariyle en az %1 (V/V),

1/1/2015 tarihi itibariyle en az %2 (V/V),

1/1/2016 tarihi itibariyle en az %3 (V/V),

olması zorunludur.”